Αποπληρωμή ακόμη δύο μηνών για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Αποπληρωμή ακόμη δύο μηνών για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ επεσήμανε τη σημασία της παρέμβασης στις ΥΠΑΔ για αύξηση προσωπικού, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων σε όλα τα προ ΕΟΠΥΥ Ταμεία.

Δήλωσε, ότι εξίσου με τα φαρμακεία, τα μικροβιολογικά, ακτινολογικά και λοιπά εργαστήρια χρειάζονται χρήματα για την αγορά αναλωσίμων και υλικού, προκειμένου να διεξάγουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για αυτό θα πρέπει ο Ιατρικός Κλάδος να αποπληρώνεται χρονικά ισότιμα με τον Φαρμακευτικό.

Ο κος Πατούλης, επεσήμανε επίσης την αναγκαιότητα της αδιοδότησης, που εδώ και 1,5 χρόνο ο ΙΣΑ έχει διατυπώσει, των εργαστηρίων μέσω των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και όχι από την Περιφέρεια, μέτρο, που ο Υπουργός υποσχέθηκε, ότι θα περιληφθεί στην επόμενη Νομοθετική Ρύθμιση

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ζήτησε να εφαρμοστεί επιτέλους η νομοθεσία «κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή» και στη χώρα μας, μέσα από ελέγχους του ΣΕΥΥΠ και άλλων Οργάνων του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η η Δημόσια Υγεία υπ΄ρρ του Κέρδους ορισμένων. 

RSS & Newsletter & Social

RSS Newsletter Youtube Facebook Twitter

Αναζήτηση Ειδήσεων