Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το υπαίθριο εμπόριο

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το υπαίθριο εμπόριο

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο, το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την ακόλουθη πρόταση με την οποία συμφώνησε η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Εντός τριμήνου, μετά από διαβούλευση με τους φορείς των παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών και συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, θα προσδιοριστεί με Υπουργική Απόφαση το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών.

Η κατανομή των θέσεων, θα γίνει με κριτήρια παλαιότητας κατοχής της άδειας και κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, ανάπηροι κ.λπ.). Για τις νέες άδειες, σε κενούμενες ή προστιθέμενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. 

RSS & Newsletter & Social

RSS Newsletter Youtube Facebook Twitter

Αναζήτηση Ειδήσεων