ΙΧ: Μόνο ηλεκτρονικά φόρος-τέλη!

ΙΧ: Μόνο ηλεκτρονικά φόρος-τέλη!

Οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πρέπει να ανατρέξουν στην ειδική εφαρμογή στο TAXISnet, όπου θα πληκτρολογούν τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και θα λαμβάνουν έναν κωδικό πληρωμής. Με αυτόν θα τον κωδικό θα πληρώνουν τα τέλη ή και τον φόρο πολυτελείας στις τράπεζες. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εισπραχθούν στο τελευταίο δίμηνο του 2013, μαζί με τα 1,2 δισ. ευρώ των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας, και τα 140 εκατ. ευρώ, που υπολογίζεται ότι θα φέρει ο φόρος πολυτελείας στα μεγάλου κυβισμού Ι.Χ.

Αποτέλεσμα της ταυτόχρονης επιβολής των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας στους κατόχους Ι.Χ. άνω των 1.928 κ. εκ. θα είναι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2013 υπέρογκα ποσό φόρων που θα κυμαίνονται από 947 έως 5.140 ευρώ! 

RSS & Newsletter & Social

RSS Newsletter Youtube Facebook Twitter

Αναζήτηση Ειδήσεων