ΟΔΔΗΧ: Αντλησε 1,138 δισ. από δημοπρασία 6μηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Αντλησε 1,138 δισ. από δημοπρασία 6μηνων εντόκων

 Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,00%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,186 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,50 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπο-ρούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρα-τούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

RSS & Newsletter & Social

RSS Newsletter Youtube Facebook Twitter

Αναζήτηση Ειδήσεων