Πώς θα φορολογηθούν οι αγρότες

Πώς θα φορολογηθούν οι αγρότες

Βιβλία εσόδων - εξόδων θα πρέπει να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι αγρότες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 10.000 ευρώ ή επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε τις διατάξεις νόμου με τις οποίες περισσότεροι από 1 εκατομμύριο αγρότες θα φορολογούνται για τα κέρδη τους από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο, με συντελεστή 13%.

Τα εισοδήματα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις 1.015.837 φορολογουμένων, όπως αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2012, δείχνουν ότι επτά στους δέκα δήλωναν στην Εφορία εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από 10.000 ευρώ δήλωναν μόλις 25.190 φορολογούμενοι. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ενδεικτικά του ύψους των αδήλωτων εισοδημάτων στους κόλπους των αγροτών, φαινόμενο που επιχειρείται πλέον να αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση βιβλίων εσόδων - εξόδων.

Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών περιγράφονται αναλυτικά οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών από την 1η Ιανουαρίου 2014 και διευκρινίζεται ότι προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων - εξόδων θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου να είναι κατώτερα των 10.000 ευρώ και οι επιδοτήσεις που ελήφθησαν να είναι χαμηλότερες των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν πληρείται ένα από τα δύο κριτήρια, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ως προς την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Παρ' όλα αυτά, όσοι αγρότες ενώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερέβαιναν τα παραπάνω όρια αλλά δεν θα ασκήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 την αγροτική τους εκμετάλλευση δεν έχουν υποχρέωση να τηρήσουν βιβλία ενώ απαλλαγή κερδίζουν και όσοι δικαιούνται αγροτικές επιδοτήσεις, τις οποίες όμως θα μεταβιβάσουν.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία και διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα των «Νέων»: 

RSS & Newsletter & Social

RSS Newsletter Youtube Facebook Twitter

Αναζήτηση Ειδήσεων